GSEB SSC Result 2024

અહીંથી ચેક કરો

www.gseb.org

GSEB SSC  Result 2024

ગુજરાત બોર્ડ તરફથી  આજે  રીઝલ્ટ  જાહેર થશે 

GSEB SSC  Result 2024

ધોરણ 10 બોર્ડ ના વિધાર્થીઓની  આતુરતાનો અંત

GSEB SSC Result 2024

તારીખ: 11/05/2024 ના રોજ જાહેર  કરવામાં આવશે 

GSEB SSC Result 2024

બોર્ડ ની વેબસાઈટ www.gseb.org પર  પરિણામ આવશે 

GSEB SSC Result 2024

સવારના 09:00 કલાકે જાહેર કરવામાં આવનાર છે.

GSEB SSC Result 2024

વધુ જાણકારી માટે નીચે ક્લિક કરો