નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ગાંધીનગર કચેરી ભરતી 2024: કાયદા અધિકારીની પોસ્ટ માટે નોકરીનો મોકો, પગાર ₹ 60,000 પ્રતિ માસ

WhatsApp Join Now
Telegram Join Here

નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ગાંધીનગર કચેરી ભરતી 2024 : નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ગાંધીનગર કચેરી ખાતે કરાર આઘારિત કાયદા અધિકારી સંવર્ગની જગ્યા પ્રારંભિક ૧૧ માસ માટે ભરવા માટે ઇચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી નીચેની વિગતોએ નિયત નમુનામાં અરજી મંગાવવામાં આવે છે. Director Developing Castes Welfare Gandhinagar Office Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ગાંધીનગર કચેરી ભરતી 2024

સંસ્થાગાંધીનગર નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ કચેરી
પોસ્ટનું નામકાયદા અધિકારી
એપ્લિકેશન મોડઓફલાઈન
છેલ્લી તારીખ 20 જુલાઈ 2024
સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://sje.gujarat.gov.in/ddew/

ગાંધીનગર નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ કચેરી ભરતી 2024

નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગરની કચેરી માટે કાયદા અધિકારીની સેવાઓ
૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત ઉચ્ચક મહેનતણાથી લેવાની હોવાથી આ જગ્યા પર જોડાવા માંગતા ઉમેદવારો પાસેથી નીચેની વિગતોએ નિયત નમૂનામાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે નિયમિતપણે MahitiApp.Net ને તપાસતા રહો.

નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગરએ કાયદા અધિકારી પોસ્ટ માટે નોટિફિકેશન 2024 બહાર પાડ્યું છે જેઓ ગાંધીનગર નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ કચેરી માં ભરતી 2024 અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય અરજી કરવાની રહેશે.

આ પણ વાંચો- GPSC ભરતી 2024: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગમાં નોકરીનો મોકો

ગાંધીનગર નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ કચેરી ભરતી 2024 માટે અરજી કરવાનાં પગલાં

ગાંધીનગર નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ કચેરી માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો લેખમાં ઉપર દર્શાવેલ પર ક્લિક કરી શકે છે અથવા નીચે દર્શાવેલ પગલાંને અનુસરી શકે છે.

  • અરજી પત્રકનો નમૂનો તથા જગ્યા માટેની વિગતવાર લાયકાત, ઉંમર, અનુભવ તેમજ અન્ય વિગતો તથા નિયત અરજી ફોર્મ નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણની વેબસાઈટ https://sje.gujarat.gov.in/ddew/ પર ઉપલબ્ધ છે.
  • જાહેરાત મુજબ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ નિયત નમૂનામાં જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સહિતની અરજી તા. ૨૦/૭/૨૦૨૪ ના રોજ કચેરી સમય સુધીમાં મળી જાય તે રીતે ફકત રજી.એ.ડી.થી મોકલી આપવાની રહેશે.
  • અરજી મોકલવાનું સ્થળ : નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ, બ્લોક નં.૪/૩ જો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

આ પણ વાંચો- GSSSB ભરતી 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળમાં નોકરીનો મોકો

Director Developing Castes Welfare Gandhinagar Office Bharti 2024 મહત્વની તારીખો

Director Developing Castes Welfare Gandhinagar Office Bharti 2024મહત્વપૂર્ણ તારીખો
અરજીની છેલ્લી તારીખજુલાઈ 20, 2024

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

ગાંધીનગર નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ કચેરી નોકરીની જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં જોડાઓ

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

ગાંધીનગર નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ કચેરી ભરતી 2024 માં અરજી મોકલવાનું સ્થળ કયું છે ?

ગાંધીનગર નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ કચેરી ભરતી અરજી મોકલવાનું સ્થળ નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ, બ્લોક નં.૪/૩ જો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦. છે.

ગાંધીનગર નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ કચેરી ભરતી 2024 માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે ?

ગાંધીનગર નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ કચેરી ભરતી 2024 માં માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 20 જુલાઈ 2024 છે.

અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો