વડોદરા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભરતી 2024: કાયદા સલાહકારની પોસ્ટ માટે ભરતી જાહેર, માસિક પગાર ₹ 60,000 ફીક્સ

WhatsApp Join Now
Telegram Join Here

વડોદરા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભરતી 2024: જિલ્લા પંચાયત કચેરી, વડોદરા ખાતે કાયદા સલાહકારની ૦૧ જગ્યા પ્રારંશિક ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત ધોરણે ભરવા માટે ઈચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી નીચેની વિગતોએ નિયત નમુનામાં અરજી મંગાવવામાં આવે છે. Jilla Panchayat Vadodara ભરતી 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

વડોદરા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભરતી 2024

સંસ્થાવડોદરા જિલ્લા પંચાયત કચેરી
પોસ્ટનું નામકાયદા સલાહકાર
એપ્લિકેશન મોડઓફલાઈન
છેલ્લી તારીખ 06 જુલાઈ 2024
સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://vadodaradp.gujarat.gov.in

જિલ્લા પંચાયત કચેરી વડોદરા ભરતી 2024

જિલ્લા પંચાયત કચેરી, વડોદરા ખાતે કાયદા સલાહકારની ૦૧ જગ્યા પ્રારંશિક ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત ધોરણે ભરવા માટે ઈચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી નીચેની વિગતોએ નિયત નમુનામાં અરજી મંગાવવામાં આવે છે. આ જાહેરાત સંદર્ભે અરજીપત્રકનો નમુનો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, શરતો તથા અન્ય વિગતોની માહિતી જિલ્લા પંચાયત, વડોદરાની વેબસાઇટ https://vadodaradp.gujarat.gov.in પરથી મેળવી શકાશે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે નિયમિતપણે MahitiApp.Net ને તપાસતા રહો.

જિલ્લા પંચાયત કચેરી, વડોદરાએ કાયદા સલાહકાર પોસ્ટ માટે નોટિફિકેશન 2024 બહાર પાડ્યું છે જેઓ જિલ્લા પંચાયત કચેરી, વડોદરા ભરતી 2024 અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય અરજી કરવાની રહેશે.

આ પણ વાંચો- SSC CGL ભરતી 2024: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનમાં 17727 જગ્યાઓ પર આવી નોકરીનો મોકો

વડોદરા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભરતી 2024 માટે અરજી કરવાનાં પગલાં

વડોદરા જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો લેખમાં ઉપર દર્શાવેલ પર ક્લિક કરી શકે છે અથવા નીચે દર્શાવેલ પગલાંને અનુસરી શકે છે.

  • આ જાહેરાત સંદર્ભે અરજીપત્રકનો નમુનો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, શરતો તથા અન્ય વિગતોની માહિતી જિલ્લા પંચાયત, વડોદરાની વેબસાઇટ https://vadodaradp.gujarat.gov.in પરથી મેળવી શકાશે. 
  • અરજીમાં સંપુર્ણ વિગતો સાથે ભરાયેલ અરજી પત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલસાથે ઉમેદવારે અરજીપત્ર તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૪ના રોજ સાંજના ૧૮:૦૦ સુધીમાં કચેરી સમયગાળા દરમ્યાન R.P.A.D, દ્વારા જ અરજીપત્રના નમુનામાં જરૂરી વિગતો અને સામેલ પરિશિષ્ટ ૧ થી ૫ સાથે, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મહેકમ શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, વડોદરાને મોકલી આપવાની રહેશે.
  • અરજી મોકલવાનું સ્થળ : જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મહેકમ શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, વડોદરા
  • અરજી રૂબરૂ સ્વીકારવામાં આવશે નહી. આ જાહેરાત બાબતે તમામ અબાધિત અધિકારો જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, વડોદરા હસ્તકના રહેશે.

આ પણ વાંચો- GSSSB ભરતી 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળમાં નોકરીનો મોકો

Jilla Panchayat Vadodara Bharti 2024 મહત્વની તારીખો

District Panchayat Vadodara Bharti 2024મહત્વપૂર્ણ તારીખો
અરજીની છેલ્લી તારીખજુલાઈ 06, 2024

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

પાટણ જિલ્લા પંચાયત નોકરીની જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં જોડાઓ

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

વડોદરા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભરતી 2024 માં અરજી મોકલવાનું સ્થળ કયું છે ?

વડોદરા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભરજિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મહેકમ શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, વડોદરાતી 2024 માં અરજી મોકલવાનું સ્થળ છે.

વડોદરા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભરતી 2024 માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે ?

વડોદરા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભરતી 2024 માં માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 06 જુલાઈ 2024 છે.

અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો