પાટણ રોજગાર ભરતી મેળો 2024: ધોરણ 10 પાસ થી ગ્રેજ્યુએટ સુધીના ઉમેદવારો માટે, જોબ ફેર તારીખ 19 જુલાઈ 2024

પાટણ રોજગાર ભરતી મેળો 2024

પાટણ રોજગાર ભરતી મેળો 2024 : જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, પાટણ દ્રારા આયોજીત રોજગાર ભરતી મેળો Patan Rojgar Bharti Melo 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા અને ઇન્ટરવ્યુ સ્થળ નીચે આપેલ છે પાટણ રોજગાર ભરતી મેળો 2024 સંસ્થા જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, પાટણ પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો