દાહોદ કલેક્ટર કચેરી ભરતી 2024: કાયદા સલાહકારની પોસ્ટ માટે નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 20 જુલાઈ 2024

WhatsApp Join Now
Telegram Join Here

દાહોદ કલેક્ટર કચેરી ભરતી 2024: મહેસૂલ વિભાગ ગુજરાત સરકારના મકમ/૧૦૨૦૧૯/૧૫૧૯/ન, તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૯ થી દાહોદ જિલ્લા માટે કરાર આધારીત કાયદા સલાહકારની ૧(એક) જગ્યા (પગાર રૂા. ૬૦,૦૦૦/- (ફિક્સ) પ્રતિ માસ) ઉભી કરવામાં આવેલ છે. Collector Office Dahod Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

દાહોદ કલેક્ટર કચેરી ભરતી 2024

સંસ્થાદાહોદ કલેક્ટર કચેરી
પોસ્ટનું નામકાયદા સલાહકાર
એપ્લિકેશન મોડઓફલાઈન
છેલ્લી તારીખ 20 જુલાઈ 2024

કલેક્ટર કચેરી દાહોદ ભરતી 2024

દાહોદ કલેક્ટર કચેરી ખાતે કાયદા સલાહકારની 11 માસની મુદત માટે કરાર આધારીત કાયદા સલાહકારની જગ્યા માટે નિમણૂંક કરવાની થાય છે. આ જાહેરાત આ સંદર્ભે સરકારશ્રીની જોગવાઇઓ, લાયકાત, અનુભવ, પગાર ધોરણ તેમજ અન્ય આનુષાંગિક બાબતો વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે નિયમિતપણે MahitiApp.Net ને તપાસતા રહો.

દાહોદ કલેક્ટર કચેરીએ કાયદા સલાહકાર પોસ્ટ માટે નોટિફિકેશન 2024 બહાર પાડ્યું છે જેઓ કલેક્ટર કચેરી , દાહોદ ભરતી 2024 અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય અરજી કરવાની રહેશે.

આ પણ વાંચો- બ્યુટી પાર્લર યોજના 2024: બ્યુટી પાર્લર માટે સાધન કીટ સહાય આપવામાં આવશે, ઓનલાઇન અરજી શરૂ તેમજ ડોકયુમેન્ટની યાદી

કલેક્ટર કચેરી દાહોદ ભરતી 2024 માટે અરજી કરવાનાં પગલાં

કલેક્ટર કચેરી દાહોદ માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો લેખમાં ઉપર દર્શાવેલ પર ક્લિક કરી શકે છે અથવા નીચે દર્શાવેલ પગલાંને અનુસરી શકે છે.

  • આ અંગેના અરજીપત્રકનો નમૂનો, લાયકાત તથા અનુભવ અંગે મહેસૂલ વિભાગના તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૨ના ઠરાવથી નક્કી કરેલ પરિશિષ્ટ-૧, પરિશિષ્ટ-૨ તથા પરિશિષ્ટ-૩ કલેકટર કચેરી, દાહોદની વેબસાઇટ dahod.gujarat.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી શકાશે. રૂબરૂ મુલાકાત અને અનુભવના આધારે તૈયારી કરેલ પસંદગી યાદી મુજબના ઉમેદવારોએ ભાષા સજ્જતા અંગેનું ઠરાવમાં દર્શાવેલ પરીશિષ્ટ- ઉપરાંત ફી પેટે કલેકટરશ્રી, દાહોદના નામનો રૂા. ૧૦૦/-નો ડિમાન્ડ ડ્રાફટ (નોન રીફંડેબલ) રજુ કરવાનો રહેશે.
  • તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૪ના ૧૮.૦૦ કલાક સુધીમાં મળી જાય તે રીતે આર.પી.એ.ડી.થી મોકલી આપવાની રહેશે
  • અરજી મોકલવાનું સ્થળ : કલેકટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, છાપરી, તા.જી.દાહોદ-૩૮૯૧૫૧

આ પણ વાંચો- ગુજરાત સ્ટેટ ફોરેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડમાં નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 જુલાઈ 2024

Collector Office Dahod Bharti 2024 મહત્વની તારીખો

Collector Office Dahod Bharti 2024મહત્વપૂર્ણ તારીખો
અરજીની છેલ્લી તારીખજુલાઈ 20, 2024

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

દાહોદ કલેક્ટર કચેરી નોકરીની જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં જોડાઓ

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

દાહોદ કલેક્ટર કચેરી ભરતી 2024 માં અરજી મોકલવાનું સ્થળ કયું છે ?

દાહોદ કલેક્ટર કચેરી જિલ્લા ભરતી 2024 માં અરજી મોકલવાનું સ્થળ કલેકટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, છાપરી, તા.જી.દાહોદ-૩૮૯૧૫૧ છે.

દાહોદ કલેક્ટર કચેરી જિલ્લા ભરતી 2024 માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે ?

દાહોદ કલેક્ટર કચેરી જિલ્લા ભરતી 2024 માં માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 20 જુલાઈ 2024 છે.

અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો