નર્મદા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભરતી 2024: કાયદા સલાહકારની પોસ્ટ માટે નોકરી મેળવવાની તક, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 31-07-2024

જિલ્લા પંચાયત કચેરી નર્મદા ભરતી 2024

નર્મદા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભરતી 2024: જિલ્લા પંચાયત કચેરી, નર્મદા ખાતે કાયદા સલાહકારની ૦૧ જગ્યા પ્રારંભિક ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત ધોરણે ભરવા માટે ઇચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી નીચેની વિગતોએ નિયત નમુનામાં અરજી મંગાવવામાં આવે છે. Narmada Jilla Panchayat Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અરજી … Read more

BOB પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2024: બેંક ઓફ બરોડા આપી રહી છે 10 લાખ સુધીની લોન, જુઓ કઈ રીતે લોન લેવી

BOB પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2024

BOB પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2024 : બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના હેઠળ રૂ.50 હજારથી 10 લાખ સુધીની માઇક્રો ક્રેડિટ/લોનની સુવિધા આપવામાં આવે છે. જો તમે પોતાનો વેપાર શરૂ કરવા માંગતા હોય તો BOBની આ યોજના તમારા માટે ઉપયોગી રહેશે. ધંધો શરૂ કરવા લોન આપતી આ યોજના એટલે પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2024 … Read more

Amdavad Rojgar Bharti Melo 2024: ધોરણ 10 પાસ અને ધો 12 પાસ જેવી શૈક્ષણિક લાયકાત માટે નોકરીનો મોકો, જુઓ ભરતીમેળાનું સ્થળ

Amdavad Rojgar Bharti Melo 2024

Amdavad Rojgar Bharti Melo 2024 : શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ ગુજરાત સરકાર નિયામકશ્રી તાલીમ અને રોજગાર ની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા સંચાલિત મદદનિશ નિયામક (રોજગાર) ની કચેરી, અમદાવાદ દ્વારા આયોજીત અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો નું આયોજન કરેલ છે. Amdavad Rojgar Bharti Melo 2024 ,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક … Read more

IFFCO ભરતી 2024: ઇન્ડિયન ફાર્મર્સ ફર્ટિલાઇઝર કોઓપરેટિવ લિમિટેડમાં નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ 2024

IFFCO ભરતી 2024

IFFCO ભરતી 2024: ઇન્ડિયન ફાર્મર્સ ફર્ટિલાઇઝર કોઓપરેટિવ લિમિટેડ ( IFFCO ) દ્વારા એપ્રેન્ટિસ જગ્યાઓ માટે IFFCO Portal થી ઉમેદવારો પાસે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. IFFCO Bharti 2024 તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. IFFCO ભરતી 2024 સંસ્થા ઇન્ડિયન … Read more

નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ગાંધીનગર કચેરી ભરતી 2024: કાયદા અધિકારીની પોસ્ટ માટે નોકરીનો મોકો, પગાર ₹ 60,000 પ્રતિ માસ

નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ગાંધીનગર કચેરી ભરતી 2024

નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ગાંધીનગર કચેરી ભરતી 2024 : નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ગાંધીનગર કચેરી ખાતે કરાર આઘારિત કાયદા અધિકારી સંવર્ગની જગ્યા પ્રારંભિક ૧૧ માસ માટે ભરવા માટે ઇચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી નીચેની વિગતોએ નિયત નમુનામાં અરજી મંગાવવામાં આવે છે. Director Developing Castes Welfare Gandhinagar Office Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય … Read more

દાહોદ કલેક્ટર કચેરી ભરતી 2024: કાયદા સલાહકારની પોસ્ટ માટે નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 20 જુલાઈ 2024

દાહોદ કલેક્ટર કચેરી ભરતી 2024

દાહોદ કલેક્ટર કચેરી ભરતી 2024: મહેસૂલ વિભાગ ગુજરાત સરકારના મકમ/૧૦૨૦૧૯/૧૫૧૯/ન, તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૯ થી દાહોદ જિલ્લા માટે કરાર આધારીત કાયદા સલાહકારની ૧(એક) જગ્યા (પગાર રૂા. ૬૦,૦૦૦/- (ફિક્સ) પ્રતિ માસ) ઉભી કરવામાં આવેલ છે. Collector Office Dahod Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અરજી કેવી રીતે કરવી … Read more

પ્રાકૃતિક કૃષિથી શાકભાજી ઉગાડનારને પ્રતિ હેક્ટર રૂ 20 હજારની સહાય: ખેડૂતો માટે ખાસ યોજના, જુઓ અરજી કરવાની માહિતી ગુજરાતીમાં

પ્રાકૃતિક કૃષિથી શાકભાજી ઉગાડનારને પ્રતિ હેક્ટર રૂ 20 હજારની સહાય

રાજ્યમાં પ્રાકૃતિક કૃષિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નાણાકીય વર્ષ 2024- 25ના બજેટમાં પણ રાજ્ય સરકારે જોગવાઇ કરી છે, જે અંતર્ગત રાજ્ય સરકારે શાકભાજી પાકોમાં પ્રાકૃતિક કૃષિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રાકૃતિક કૃષિથી શાકભાજી કરવામાં મદદ ઉપરાંત પ્રતિ હેકટર રૂ. 20 હજારની સહાય આપવાનું રાજ્ય સરકારે નક્કી કર્યું છે. પ્રાકૃતિક કૃષિથી શાકભાજી ઉગાડનારને પ્રતિ હેક્ટર રૂ 20 હજારની … Read more

બનાસ ડેરી ભરતી 2024: એક્ઝિક્યુટિવ જગ્યા માટે નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 જુલાઈ 2024

બનાસ ડેરી ભરતી 2024

બનાસ ડેરી ભરતી 2024: બનાસકાંઠા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડ દ્વારા અધિકારી/સીનિયર ઓફિસર/જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ/સહાયક. એક્ઝિક્યુટિવ/ એક્ઝિક્યુટિવ/ સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ પોસ્ટ માટે ભરતી કરી રહી છે. Banas Dairy Recruitment 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. બનાસ ડેરી … Read more

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2024: જુનિયર એક્સક્યુટીવ ટ્રેઈની જગ્યાઓ પર આવી નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 13 જુલાઈ 2024

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2024

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2024 : રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક લિમિટેડ ( RNSBL ) દ્વારા જુનિયર એક્સક્યુટીવ (ટ્રેઈની) અને પ્યુન પોસ્ટ માટે ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. RNSBL Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. … Read more

ગુજરાતમાં બાગાયતી ખેતીનો વાવેતર વિસ્તાર વધારવા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: આ ચાર જિલ્લામાં શરૂ તાલીમ કેન્દ્રો, રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

ગુજરાતમાં બાગાયતી ખેતીનો વાવેતર વિસ્તાર વધારવા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

ગુજરાતમાં બાગાયતી ખેતીનો વાવેતર વિસ્તાર વધારવા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: આજે રાજ્ય સરકાર ના કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે એ માહિતી આપતા જણાવ્યુ કે જે ખડૂતો બાગાયતી પાકના વાવેતર અને બાગાયતી ખેતીમાં આધુનિક પદ્ધતિઓને શરૂ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાતમાં બાગાયતી ખેતીનો વાવેતર વિસ્તાર વધારવા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય બાગાયતી ખેતીમાં આધુનિક પદ્ધતિઓ ની અને નવી ટેક્નોલોજી … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો